Folk

by Sofia Talvik

/
1.
2.
3.
4.
01:18
5.
6.

about

A six track special. A hauntingly beautiful EP of old Swedish folk songs in a new modern presentation.

In Swedish ”folk music" means ”traditional music". If you play ”folk” in Sweden, you are most likely a wiz at the key-harp or the violin. For many years I've been a part of the folk scene, in the non traditional sense, and finally I thought I’d try to combine the two in a new way.

These are 6 old traditional Swedish folk songs in a more modern clothing. Bringing in musicians from Germany as well as Sweden, mixing it up with my own sound and my own visions, I combined the beauty of the old with the beauty of the new. The result is this extended EP - ”Folk”.

The name rings true in both Swedish and English, stating the new and the traditional genre but also brings in the meaning of the Swedish word which is ”people”. This is an album for the people.

credits

released March 3, 2014

All songs traditional, except “En vänlig grönskas rika dräkt” music: Waldemar Åhlén, text: David Af Wirsén © Nordiska Musikförlaget/2007 Gehrmans Musikförlag AB.
All songs ­performed by Sofia Talvik. Sofia Talvik: vocals, piano, various. David Floer: cello. Mattias Bååth: flute, china. Mathis Richter-­Reichhelm: violin, guitar. Produced and mixed by Sofia Talvik. Cut-out art by Lena ­Öierstedt. Graphic design by Sofia Talvik. Released by Makaki Music 2014.

license

all rights reserved

tags

about

Sofia Talvik Gothenburg, Sweden

Unmistakably Nordic in flavor, Sofia Talvik somehow still conforms to American interpretations of her own original music, a North Sea siren blending sparkle and melancholy, creating a special niche of folk music that has been described as neo-folk. She is a veteran performer with 8 original full length albums as well as numerous EPs, singles and tours behind her. ... more

shows

contact / help

Contact Sofia Talvik

Streaming and
Download help

Shipping and returns

Redeem code

Report this album or account

Track Name: Min ros, min lilja
Min ros min lilja

Min ros min lilja, jag skulle vilja
leva alla livets dar med dig
Min ros min lilja, jag skulle vilja
leva alla livets dar med dig

När grå jag blivit, då har jag givit
alla mina dar till dig, min vän!
När grå jag blivit, då har jag givit
alla mina dar till dig, min vän!

Må Gud oss råda och ge oss båda
kärlek, hopp och tro till livets slut
Må Gud oss råda och ge oss båda
kärlek, hopp och tro till livets slut

Min ros min lilja, jag skulle vilja
leva alla livets dar med dig
Min ros min lilja, jag skulle vilja
leva alla livets dar med dig

My rose my lily

My rose my lily
I would like to share
All the days of my life with you
My rose my lily
I would like to share
All the days of my life with you

When I become old and gray
I will have given all the days
of my life to you
When I become old and gray
I will have given all the days
of my life to you

May God us lead
And give us both
Love, hope and faith
to the end of our days
May God us lead
And give us both
Love, hope and faith
to the end of our days

My rose my lily
I would like to share
All the days of my life with you
My rose my lily
I would like to share
All the days of my life with you
Track Name: Du som har hela mitt hjärta
Du som har mitt hela hjärta

Du som har mitt hela hjärta
du som utgör all min fröjd
Kom och lindra du min smärta
utan dig är jag ej nöjd

Jag må så i mörkret vandra
med mitt får jag vilse går
När jag ser att alla andra
var och en sin make får

Varför dröjer du så länge
varför oroar du mig så
När jag saknar ditt umgäng
varför ska jag leva då

Döden må mig hädan taga
livet är en börda svår
Jag må följa dina lagar
i min första ungdomsår

Fast jag må mig munter visa
när jag uti sällskap är
Kan det ej den oro lisa
som jag i mitt hjärta bär

Munnen ler, men hjärtat det svider
och jag säger att jag är nöjd
Fast jag uti tysthet lider
överlämnar all min fröjd

Du som har mitt hela hjärta
du som utgör all min fröjd
Kom och lindra du min smärta
utan dig är jag nöjdYou who have all of my heart

You who have all of my heart
You who are all of my joy
Come and ease my pain
Without you I'm not satisfied

I will then in darkness wander
with my sheep I lose my way
When I see all the others
each get their own love

Why do you keep me waiting
Why do you stir my heart
When I miss you so
Why should I live on without you

Death may take me now
This life is much to hard
I will follow all your laws
in the first years of my youth

Even though I might seem happy
When others are around
I can't release the pain and worries
I carry in my heart

My lips are smiling, but my heart it bleeds
And I say I am alright
But in silence I hurt
and say goodbye to happiness

You who have all of my heart
You who are all of my joy
Come and ease my pain
Without you I'm not satisfied
Track Name: Uti vår hage
Uti vår hage

Uti vår hage där växa blå bär
Kom hjärtans fröjd
Vill du mig något så träffas vi där
Kom liljor och aquileja, kom rosor och saliveja
Kom ljuva krusmynta, kom hjärtansfröjd

Fagra små blommor där bjuda till dans
Kom hjärtans fröjd
Vill du så binder jag åt dig en krans
Kom liljor och aquileja, kom rosor och saliveja
Kom ljuva krusmynta, kom hjärtansfröjd

Kransen den sätter jag sen i ditt hår
Kom hjärtans fröjd
Solen den dalar men hoppet uppgår
Kom liljor och aquileja, kom rosor och saliveja
Kom ljuva krusmynta, kom hjärtansfröjd


Out in our meadow

Out in our meadow blueberries grow
Come lemon balm
If you want to see me I'll wait for you there
Come roses and granny's bonnet
Come lilies and come sage
Come sweet spearmint
Come lemon balm

Pretty little flowers bids us to dance
Come lemon balm
If you want me to I'll bind you a wreath
Come roses and granny's bonnet
Come lilies and come sage
Come sweet spearmint
Come lemon balm

I'll put the wreath in your hair
Come lemon balm
The sun may set but our hope it will rise
Come roses and granny's bonnet
Come lilies and come sage
Come sweet spearmint
Come lemon balm
Track Name: Emigrantvisa
Emigrantvisa

Nu står jag på min resa och skall fara
och Gud vet när jag kommer igen
Farväl alla gossar så rara
och farväl min utvaldaste vän
Nog kan det vara mycket svårt ändå
när du och jag, min vän, skall skiljas åt
Men det är min innerliga längtan
att vi åter skall mötas igen

Emigrant ballad

Here I am ready to leave for my journey
And God knows when I will return
Farewell all handsome young men
Farewell my my beloved friend
It may be very hard for us
When you and I shall part
But it's my uttermost wish
That you and I shall meet again
It may be very hard for us
When you and I shall part
But it's my uttermost wish
That you and I shall meet again
Track Name: En vänlig grönskas rika dräkt
En vänlig grönskas rika dräkt (sommarpsalm)

En vänlig grönskas rika dräkt har smyckat dal och ängar.
Nu smeker vindens ljumma fläkt de fagra örtes-ängar;
Och solens ljus och lundens sus och vågens sorl bland viden
förkunna sommartiden.

Sin lycka och sin sommar-ro de yra fåglar prisa;
Ur skogens snår, ur stilla bo framklingar deras visa.
En hymn går opp med fröjd och hopp från deras glada kväden
från blommorna och träden

Richly shrouded pleasant green (summer hymn)

Richly shrouded pleasant green has adorned the valley and meadows
Now caressing is the wind, the fair herbal-fields
And the light of the sun and the whisper from the trees, and the waves rippling among willows proclaims the summer time

The birds praise their happiness and summer rest
From the thickets of the forest, from the stillness of their nests, carry the tunes of their song.
A rising hymn of joy and hope from the merry poems from the flowers and the trees

Richly shrouded pleasant green has adorned the valley and meadows
Now caressing is the wind, the fair herbal-fields
And the light of the sun and the whisper from the trees, and the waves rippling among willows proclaims the summer time
Track Name: Det brinner en eld
Det brinner en eld

Det brinner en eld, den brinner så klar, den flammar som tusen kransar
Det brinner en eld, den brinner så klar, den flammar som tusen kransar

Så vill jag genom elden gå och med min käresta dansa
så vänd dig om ta mig i famn, låt oss dansa än en gång
vänd dig om ta mig i famn och låt oss dansa mera

Det brinner en eld, den brinner så klar, den flammar som tusen kransar
Det brinner en eld, den brinner så klar, den flammar som tusen kransar

Så vill jag genom elden gå och med min käresta dansa
Du har varit mitt första steg och du ska bli mitt sista
och om jag dig inte kan få, så ska mitt hjärta brista
Du har varit mitt första steg och du ska bli mitt sista
och om jag dig inte kan få, så ska mitt hjärta brista

Det brinner en eld, den brinner så klar, den flammar som tusen kransar
Det brinner en eld, den brinner så klar, den flammar som tusen kransar


There burns a fire

There burns a fire, it is burning so clear, it flames like a thousand wreaths
There burns a fire, it is burning so clear, it flames like a thousand wreaths

So I will walk through the fire
To dance with my loved one
So turn around and hold me close
Let us dance one more time
turn around and hold me close
Let us dance more

So I will walk through the fire
To dance with my loved one
You were my first step and you will be my last
And if I can't have you my heart will break
You were my first step and you will be my last
And if I can't have you my heart will break

There burns a fire, it is burning so clear, it flames like a thousand wreaths